NICOLAE IORGA

Personalitate monumentală a culturii românești, Nicolae lorga a publicat circa 1250 de volume si 25000 de articole.

Studii la Liceul Național din Iași; într-un singur an a absolvit Universitatea din Iași (magna cum laudae, 1889). Studii la Paris, Berlin și Leipzig, obținând doctoratul (1893) și devenind la 23 de ani membru corespondent al Academiei Române.

În 1903, a preluat conducerea revistei Sămănatorul. În 1906 inființeaza ziarul Neamul românesc, unde a scris zi de zi, pâna la decesul său în 27 noiembrie 1940.

 

LICEUL

Fondat in anul 1989 (în baza școlii medii de culturä generală nr. 61 din Chișinău, ordin de reorganizare al Direcției Educație a Primăriei mun. Chișinău Nr. 15/12 din 07.06. 1996 și Hotărârea Guvernului din 18.09.1996).

Liceul de la porțile orașlui (str. Valea Crucii 4/1) actualmente înglobează clase din treptele primară, gimnazială și liceală.  În activitatea sa liceul urmărește promovarea unui management de calitate orientat spre formarea competențelor integratoare, menite sä contribuie la formarea unei personalități creatoare, integre și autonome.

Cadrele didactice sunt antrenate în elaborarea și perfecționarea Curriculumului Național, editarea manualelor școlare, ghidurilor metodice, testelor de evaluare.Profesionalismul, perseverenta, dăruirea de sine a dascälilor s-au soldat cu succese remarcabile ale discipolilor, aceștea obtinând premii și mențiuni la concursurile municipale republicane.

Calitatea cunoștințelor acumulate în liceu este probată de absolvenții care își continuă studiile la instituțiile superioare de invățământ din Moldova, SUA, Marea Britanie, Germania, România, Bulgaria, Federația Rusă, etc.